Miesięczne archiwum: kwiecień 2014

Miniatura poetycka

„Odnajdujemy w poezji coś z prawdy własnego serca.”
Anna Kamieńska

28 kwietnia w naszej szkole odbyło się uroczyste wręczenie nagród zdobytych podczas II edycji międzyszkolnego konkursu na haiku.

W tym roku uczniowie z różnych szkół, tworząc miniaturę poetycką, musieli przestrzegać następujących zasad: zastosować odpowiednią ilość sylab (właściwe haiku składa się z trzech wersów, z których pierwszy jest pięciosylabowy, drugi siedmiosylabowy i trzeci znowu pięciosylabowy), użyć określonej aluzji do sportu oraz umieścić konkretne wydarzenie w teraźniejszości.

Konkurs cieszył się dużym powodzeniem, więc jury miało ogromny problem z wyborem zwycięzców.
Ostatecznie nagrodzono miniatury poetyckie następujących osób:

I miejsce – Anna Ormian z I Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida
II miejsce – Katarzyna Solarczyk z Zespołu Szkół nr 6 😉
III miejsce – Nadia Nogaś z Gimnazjum nr 11 im. Jana III Sobieskiego.

Jury przyznało także dwa wyróżnienia, które otrzymali:

Maciej Maciągowski z Zespołu Szkół nr 5
oraz
Tymoteusz Gruchlik z Gimnazjum nr 11 im. Jana III Sobieskiego.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, natomiast osoby zainteresowane zapraszamy na kolejną edycję w przyszłym roku.

Laureaci i wyróżnieni w II edycji międzyszkolnego konkursu "Miniatura poetycka"

Laureaci i wyróżnieni w II edycji międzyszkolnego konkursu „Miniatura poetycka”