O bibliotece

„Bez porządnej biblioteki w porządnej szkole porządnie uczyć się nie da.”
Jadwiga Andrzejewska.

Zgodnie z Manifestem Bibliotek Szkolnych (1998) biblioteka szkolna udostępnia książki i inne źródła informacji, a także świadczy usługi, które ułatwiają wszystkim członkom społeczności szkolnej rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia i efektywnego korzystania z informacji w różnych postaciach.

Najważniejsze cele biblioteki, które staramy się realizować to:

  • wyrabianie i pogłębianie nawyku czytania i uczenia się, czerpanie korzyści i zadowolenia z wykonywania tych czynności, a także przyzwyczajanie do korzystania z bibliotek przez całe życie,
  • umożliwianie tworzenia i przetwarzania informacji w celu pogłębiania wiedzy, zrozumienia świata, kształcenia wyobraźni i dla przyjemności,
  • organizowanie działań rozwijających świadomość oraz wrażliwość kulturową i społeczną,
  • szerzenie idei, mówiącej, że wolność intelektualna i wolny dostęp do informacji są zasadniczą wartością, warunkiem efektywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa obywatela w życiu społecznym,
  • propagowanie czytelnictwa w szkole i poza nią, reklama usług i inicjatyw biblioteki.

Aby wypełniać te funkcje biblioteka szkolna stale poszerza kierunki działania, zwiększa zakres usług oraz rozwija warsztat informacyjny.

W naszej bibliotece, każdy znajdzie odpowiednią dla siebie książkę, wśród ponad 11000 woluminów. Posiadamy zarówno nowości jak i klasykę literatury światowej. Na bieżąco śledzimy rynek wydawniczy oraz ważne wydarzenia literackie, dzięki czemu (w miarę możliwości) księgozbiór jest systematycznie wzbogacany o nowości beletrystyczne. Nie zapominamy także o nowych pozycjach pomocnych w nauczaniu kształconych przedmiotów oraz uzupełnianiu lektur. Organizujemy różnego rodzaju konkursy oraz inne działania promujące książkę i czytelnictwo, a także szeroko rozumianą kulturę. Chętnie włączamy się w akcje szkolne i międzyszkolne.

Udostępnianie zbiorów odbywa się szybko i sprawnie, dzięki zastosowaniu komputeryzacji oraz elektronicznych kart czytelnika.

Biblioteka wyposażona jest w 6 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, z których może korzystać cała społeczność szkolna.

Dogodne godziny otwarcia dostosowane są do planu zajęć lekcyjnych, a przyjazne i kompetentne Panie bibliotekarki zawsze służą radą i pomocą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *